بلاگ ایران هزمت

مشاوره و آموزش هزمت پیش بیمارستانی بیمارستان فارابی و دانشگاه علوم پزشکی

  دوره های آموزش هزمت پیش بیمارستانی که به همت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری بیمارستان فارابی و با حضور ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی تهران و...

مواد بیولوژیک

مواد بیولوژیک چیست؟ خطرات بیولوژیکی شامل میکرو ارگانیسم ها و پاتوژن های بیماری زاست، مانند باکتری ها و ویروس ها. ویژگی قابل توجه این مواد توانایی تکثیر شدن در یک میزبان و ایجاد عفونت است. برخی از باکتری ها و...

دسته بندی -مواد بیولوژیک

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.