بلاگ ایران هزمت
مواد شمیایی خطرناک

مواد شیمیایی

مواد شیمیایی چیست؟

تاکنون بیش از دوازده هزار ماده شیمیایی به صورت الفبای لاتین جمع آوری وتهیه گردیده البته در بانک اطلاعاتیCAS (انجمن شیمی آمریکا) بیش از سی وشش میلیون ماده آلی و غیر آلی وحدود ۶۰ میلیون مشتقات آن به ثبت رسیده .در شناخت مواد شیمیایی با عناوین مختلفی از جمله فرمول مولکولی, شکل ساختاری و نام تجاری میتوان بهره برد. البته عدد CAS درج شده بر روی ظروف حاوی خصوصیات شیمیایی یکسان هرچند مرتبط به مواد مختلف باشد یکسان خواهد بود.

تعاریف

۱ – ۱) شدت سمیت تنفسی TOXICITY LUNG و پوستی TOXICITY SKIN

.میزان درجه سمیت مواد شیمیایی برای سیستم تنفسی ویا در اثر تماس با پوست بدن که باعث جذب و یا تخریب بافتهای پوست میگردد در ۴ گروه با شاخص ذیل دسته بندی شده است.

۱ سمی

۲ سمیت کم

۳ سمیت متوسط

۴ سمیت زیاد

 

خطرات مواد شیمایی
خطرات مواد شیمیایی

۲- ۱ ) سمیت هوا بر اثر انتشار مواد شیمیایی DISASTER ATMOSPHER

مواد شیمیایی بسیاری هستند که پس از انتشار در هوا از طریق اکسیداسیون تولید گازهای سمی مینمایند.از اینرو این اطلاعات در تصمیم گیری صحیح و به موقع موثر میباشد.شایان ذکر است این شاخص فقط جهت انتشار مستقیم مواد شیمیایی ارائه میشود .

۳ -۱ ) سمیت گازهای حاصل از حریق DISASTER FIRE

در اثر حریق مواد شیمیایی گازهای مختلفی تولید میگردد که میزان آن به وسیله اعداد از ۱ تا ۴ و به ترتیب :

۱ کم خطر

۲ با خطر متوسط

۳ پر خطر

۴ اماده انفجار

نشان داده میسود .

۴- ۱) شعاع خطر ودامنه تخلیه از محیط EVACUATION .

در حریق یا حادثه ناشی از موادشیمیایی یا کالای خطرناک باید دامنه حفاظت شده WARM ZONE را تخلیه نمود وهمچنین کانون خطر یا همان محدوده HOT ZONE نیز برای تیم رفع آلودگی مشخص شود .
در محدودهای زرد و قرمز پنج گروه برای حوادث و سوانح طبقه بندی شده است که بر اساس وسعت واندازه حادثه میتوان نسبت به اصلاح شعاع, تصمیم گیری مجدد نمود.

زون های هزمت
زون های هزمت

۵- ۱) لباس وپوشش تیم عملیات رفع آلودگی

بر اساس میزان خطر حاصل از حوادث شیمیایی ,البسه و پوشش حفاظتی افراد عملیات به ۵ گروه طبقه بندی وبه شرح ذیل ارائه میگردد:

S1-تجهیزات کامل آتش نشانان نظیر اورکت وشلوار, دستکش وچکمه حریق ,کلاه ایمنی وزیر کلاه (هود) وهمچنین دستگاه تنفسی مربوطه

S2-تجهیزات حفاظت فردی کامل آتش نشانان به همراه دستگاه تنفسی فشرده

S3-البسه سطح B (سیلندر دستگاه تنفسی خارج از البسه) به همراه تجهیزات تنفسی فردی ودستگاه تنفسی هوای فشرده

S4-البسه سطح A( (تجهیزات کامل فردی) درون لباس حفاظتی واستفاده از لباسهای ضد گاز الزامی است.

S5-تجهیزات دستگاه تنفسی هوای فشرده با البسه سطح A, استفاده از لباس حفاظتی مقاوم در برابر حرارت وگرما الزامی است.

 

لباس هزمت
لباس هزمت

مهندس جندقی

اضافه کردن نظر

نرم افزار هزمت WISER

سیستم اطلاعات بی سیم برای واکنش گر ها درشرایط اضطراری (wiser) یک سیستم پذیرفته شده برای ارائه خدمات به اولین واکنش گرها در صحنه حوادت مواد خطرناک شیمیایی – بیولوژیک و رادیواکتیو (NBC) است.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت WISER
نرم افزار هزمت WISER

نرم افزار فارسی هزمت (ERG)

با توجه به کمبود منابع در زمینه واکنش در شرایط اضطراری، در هنگام بروز حوادث شیمیایی، تصمیم بر آن شد که راهنمای واکنش در شرایط اضطراری در قالب سامانه در اختیار آتش نشان های زحمت کش قرار گیرد.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت base
نرم افزار هزمت (ERG)

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.