بلاگ ایران هزمت

دوره آگاهی عمومی ایمنی شیمیایی و مواد خطرناک

گروه آموزشی ایران هزمت

Iran Hazmat

Chemical Safety Awareness Course

دوره یک روزه آگاهی عمومی ایمنی شیمیائی و مواد خطرناک ویژه پرسنل صنایع شیمیائی

 

اهداف دوره:
این دوره برای ایجاد آگاهی در مورد خطرات مواد شیمیایی و حمل و نقل ایمن آنها توسط عموم پرسنل و کارگران در صنایع طراحی شده است که پس ازیک رقابت موفق، شرکت کنندگان قادر خواهند بود :

 • کلاس های خطر مواد شیمیایی و خطرات آنها را توصیف کنند.
 • روش های ایمن جابجائی مواد شیمیائی خطرناک را شناسایی و اعمال کنند.

 

مدت زمان دوره : یک روزه – ۶ ساعت

 

مطالب دوره :

 • شناخت کلاس های مواد خطرناک و خطرات مربوط به آنها
 • اگاهی از سیستم شناسایی مخاطرات
 • شناخت شیوه های ایمن و اقدامات احتیاطی
 • شناسایی تجارب ناامن
 • مطالعات موردی حوادث صنعتی درایران و جهان
 • آشنائی با مقررات بهداشت و ایمنی محل کار
 • آشنائی با برگه اطلاعات ایمنی
 • ایمنی حمل مواد شیمیایی
 • شناخت تجهیزات حفاظت شخصی

انتقال کپسول گاز کلر توسط تیم هزمت

شرکت کنندگان :

کلیه کارگران و کارکنان کارخانجات و صنایع و مراکز تولید و حمل و نقل و استفاده صنایع مواد شیمیائی

مهندس رئیسی

اضافه کردن نظر

نرم افزار هزمت WISER

سیستم اطلاعات بی سیم برای واکنش گر ها درشرایط اضطراری (wiser) یک سیستم پذیرفته شده برای ارائه خدمات به اولین واکنش گرها در صحنه حوادت مواد خطرناک شیمیایی – بیولوژیک و رادیواکتیو (NBC) است.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت WISER
نرم افزار هزمت WISER

نرم افزار فارسی هزمت (ERG)

با توجه به کمبود منابع در زمینه واکنش در شرایط اضطراری، در هنگام بروز حوادث شیمیایی، تصمیم بر آن شد که راهنمای واکنش در شرایط اضطراری در قالب سامانه در اختیار آتش نشان های زحمت کش قرار گیرد.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت base
نرم افزار هزمت (ERG)

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.