بلاگ ایران هزمت
استاندارد DOT

DOT

دپارتمان حمل نقل DOT: Department of Transportation مسئول توسعه، صدور و اجرای قوانین مواد خطرناک است. این قوانین بر انتقال مواد خطرناک در محدوده بین ایالتی و تجارت خارجی حاکم است. این اهداف ایمنی اولیه ریسک ناشی از انتقال مواد خطرناک را کاهش می دهند. قوانین مواد خطرناک، در سرفصل هاي قوانین دولتی CFR استانداردهایی کاربردی برای مواد خطرناک تعیین کرده که شامل: کلاس بندی کردن، بسته بندی کردن، اطلاعات پاسخگویی فوری، آموزش کارمندان هزمت، حمل و نقل و گزارش حادثه.  قوانین DOT اطمینان حاصل می کند که کارفرمایان آموزش ها و بازآموزی های لازم را برای کارمندان در نظر گرفته باشند. آموزشهای هزمت باید شامل آگاهی عمومی،آشنایی، عملکردهای خاص شامل آموزش رانندها برای هز کارمند هزمت که از وسایل نقلیه موتوری استفاده میکند و آموزش ایمنی.

قانون DOT نه کلاس خطر برای مواد، که می توانند خطرات نامطلوبی ایجاد کنند، برای ایمنی در هنگام حمل و نقل در معاملات تجاری تعریف کرده است.هریک از مواد خطرناک به یک یا چند کلاس تعلق دارد.

کلاسهای مواد خطرناک

آنیتا توکلی

اضافه کردن نظر

نرم افزار هزمت WISER

سیستم اطلاعات بی سیم برای واکنش گر ها درشرایط اضطراری (wiser) یک سیستم پذیرفته شده برای ارائه خدمات به اولین واکنش گرها در صحنه حوادت مواد خطرناک شیمیایی – بیولوژیک و رادیواکتیو (NBC) است.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت WISER
نرم افزار هزمت WISER

نرم افزار فارسی هزمت (ERG)

با توجه به کمبود منابع در زمینه واکنش در شرایط اضطراری، در هنگام بروز حوادث شیمیایی، تصمیم بر آن شد که راهنمای واکنش در شرایط اضطراری در قالب سامانه در اختیار آتش نشان های زحمت کش قرار گیرد.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت base
نرم افزار هزمت (ERG)

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.