بلاگ ایران هزمت
استاندارد EPA

EPA

استاندارد EPA: Enviromental Protection Agency آژانس مستقل دولت آمریکا برای حفاظت از محیط زیست است. EPA یک تعریف و فرایند قانونی را ایجاد کرده است که مواد خاصی را که خطرناک شناخته شده هستند مشخص می کند و معیارهای عینی برای در نظر گرفتن مواد دیگر بعنوان پسماندهای مواد خطرناک کنترل شده ارائه می دهد. این فرآِند تشخیص می تواند بسیار پیچیده باشد، بنابراین EPA، به تولید کنندگان پسماند توصیه میکند با استفاده از مجموعه سوالاتی که در زیر توضیح داده می شود به این موضوع برسند:

فرآیند تشخیص مواد خطرناک

پسماندهای مواد خطرناک که به طور نامناسب مدیریت می شدند، تهدیدهای جدی را برای سلامت بشر و محیط زیست بوجود می آوردند. قانون حفظ و احیای منابع (RCRA) درسال ۱۹۷۶، برای ایجاد چارچوب مدیریتی مناسب پسماندهای مواد خطرناک ایجاد شد.

برای اینکه یک ماده بعنوان پسماند مواد خطرناک دسته بندی شود، ابتدا باید یک پسماند جامد* باشد. بنابراین مرحله اول تشخیص پسماند مواد خطرناک، فرآیند تشخیص پسماند جامد بودن ماده است.

مرحله دوم فرآیندی است که بررسی میکند آیا پسماند بعنوان پسماند مواد خطرناک یا جامد، به طور خاص از آیین نامه حذف شده است. زمانیکه یک تولید کننده بررسی میکند که پسماند آن یک پسماند جامد است، باید بررسی شود آیا پسماند جز پسماند مواد خطرناک مشخص یا لیست شده است. در نهایت، تعدادی از مراکز از EPA برای حذف پسماندهایشان از لیست زیرگروه C آیین نامه RCRA درخواست کرده اند که در پیوست کدهای آیین نامه فدرال ذکر شده است.

 

_______________________________________

*پسماند جامد، ضایعات خطرناکی است که به طور خاص به عنوان پسماند مواد خطرناک لیست شده است یا مشخصه های پسماند ماده خطرناک را داراست. پسماندهای لیست شده ضایعات تولیدات معمول یا فرآیندهای صنعتی و صنایع خاص است و می تواند از محصولات تجاری دور ریختنی تولید شود. پسماندهای خاص، ضایعاتی است یک یا چند ویژگی خاص قابلیت شعله ور شدن،قابلیت خورندگی، قابلیت خورندگی یا سمی بودن را داشته باشند.

مهندس جندقی

1 نظر

نرم افزار هزمت WISER

سیستم اطلاعات بی سیم برای واکنش گر ها درشرایط اضطراری (wiser) یک سیستم پذیرفته شده برای ارائه خدمات به اولین واکنش گرها در صحنه حوادت مواد خطرناک شیمیایی – بیولوژیک و رادیواکتیو (NBC) است.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت WISER
نرم افزار هزمت WISER

نرم افزار فارسی هزمت (ERG)

با توجه به کمبود منابع در زمینه واکنش در شرایط اضطراری، در هنگام بروز حوادث شیمیایی، تصمیم بر آن شد که راهنمای واکنش در شرایط اضطراری در قالب سامانه در اختیار آتش نشان های زحمت کش قرار گیرد.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت base
نرم افزار هزمت (ERG)

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.