بلاگ ایران هزمت
GHS

GHS

GHS: Globally Harmonized System سیستم هماهنگ جهانی بسته بندی و برچسب زنی مواد شیمایی است. این سیستم شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها برای اطمینان از تولید، حمل و نقل و تماس ایمن برای استفاده و امحاء مواد خطرناک است. GHS توسط سازمان ملل، بعنوان راهی برای هماهنگ کردن قوانین و استانداردهای شیمیایی کشورهای مختلف ایجاد شد. به طور خلاصه، یک تلاش بین المللی برای هماهنگ کردن همگان است. به امید اینکه همه کشورها، با هدف آسانتر کردن فروش و حمل و نقل بین المللی مواد خطرناک و ایمن تر کردن شرایط فضای کار برای همه متصدیان در معرض خطرات مواد شیمیایی، اصول GHS را در سیستمهای مدیریت مواد شییمایی خود به کار گیرند. OSHA در ماه مارچ ۲۰۱۲، GHS را تصویب کرد. تصویب OSHA، در واقع اصلاح استاندارد ارتباط خطر برای هماهنگی با GHS است. OSHA این نسخه جدید را HazCom 2012 نامید.

GHS یک قانون یا آیین نامه جهانی نیست، بلکه یک سیستم است. از آن به عنوان مجموعه ای از پیشنهادات یا بهترین شیوه ها استفاده می شود و هیچ کشوری مجبور به رعایت همه یا بخشی از آن نیست. امروزه بیش از ۶۵ کشور GHS را تصویب کرده یا در حال تصویب آن هستند.

قابل ملاحظه ترین تغییر ایجاد شده توسط GHS برای بیشتر سازمان ها، تغییر در برچسب گزاری ایمن، برگه های فنی ایمن و طبقه بندی مواد شیمیایی است.

GHS به معنی رویکرد منطقی و جامع به:

  • تعریف ایمنی، خطرات فیزیکی و شیمیایی مواد شیمیایی (اگرچه خطرات زیست محیطی خارج از محدوده OSHA است)
  • ایجاد فرآیندهای طبقه بندی که از داده های موجود در مواد شیمیایی برای مقایسه با معیارهای خطر تعریف شده استفاده می کنند.
  • قراردادن اطلاعات خطر در یک روش تجویز شده و یکسان در برچسب ها و ورق های ایمنی.

آنیتا توکلی

اضافه کردن نظر

نرم افزار هزمت WISER

سیستم اطلاعات بی سیم برای واکنش گر ها درشرایط اضطراری (wiser) یک سیستم پذیرفته شده برای ارائه خدمات به اولین واکنش گرها در صحنه حوادت مواد خطرناک شیمیایی – بیولوژیک و رادیواکتیو (NBC) است.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت WISER
نرم افزار هزمت WISER

نرم افزار فارسی هزمت (ERG)

با توجه به کمبود منابع در زمینه واکنش در شرایط اضطراری، در هنگام بروز حوادث شیمیایی، تصمیم بر آن شد که راهنمای واکنش در شرایط اضطراری در قالب سامانه در اختیار آتش نشان های زحمت کش قرار گیرد.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت base
نرم افزار هزمت (ERG)

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.