بلاگ ایران هزمت
استاندارد NFPA

NFPA

   NFPA درباره

انجمن ملی حفاظت از آتش سوزی (NFPA: The National Fire Protection Association) موسسه غیرانتفاعی جهانی است که درسال ۱۸۹۶ تاسیس شد و به حذف مرگ، آسیب، فقدان های اقتصادی و مالی ناشی از آتش، الکتریسیته و خطرات وابسته به آن اختصاص داده شد.

NFPA اطلاعات و دانش را از طریق بیش از ۳۰۰ استاندارد و کد توافقی، تحقیق، آموزش، تحصیل، توسعه و دفاع و با مشارکت با کسانی که علاقمند به پیشرفت ماموریت ما هستند ارائه می کند. ماموریت ما حفاظت از جان ها و کاهش فقدان با کمک اطلاعات، دانش و اشتیاق است.

 

 کدها و استانداردها

انجمن NFPA به عنوان موسسه استانداردها و کدها شناخته می شود که این ساختار کاری است که این موسسه انجام می دهد. ماموریت آن تامین کردن اطلاعات و دانشی که افراد برای انجام درست کارها در محیط در حال تغییر امروز نیاز دارند. ۳۰۰ کد و استاندارد برای کاهش ریسک و اثرات آتش بوسیله ایجاد معیارهای ساخت، فرآيند، طراحی و نصب در دنیا طراحی شده اند. بیشتر از ۲۵۰ کمیته فنی، شامل ۹۰۰۰ داوطلب، ورودی های عمومی را بررسی کرده اند و به تجدید نظرهای یک فرآیند که توسط موسسه ملی استاندارد آمریکا به رسمیت شناخته شده، رای داده اند.

 

آنیتا توکلی

اضافه کردن نظر

نرم افزار هزمت WISER

سیستم اطلاعات بی سیم برای واکنش گر ها درشرایط اضطراری (wiser) یک سیستم پذیرفته شده برای ارائه خدمات به اولین واکنش گرها در صحنه حوادت مواد خطرناک شیمیایی – بیولوژیک و رادیواکتیو (NBC) است.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت WISER
نرم افزار هزمت WISER

نرم افزار فارسی هزمت (ERG)

با توجه به کمبود منابع در زمینه واکنش در شرایط اضطراری، در هنگام بروز حوادث شیمیایی، تصمیم بر آن شد که راهنمای واکنش در شرایط اضطراری در قالب سامانه در اختیار آتش نشان های زحمت کش قرار گیرد.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت base
نرم افزار هزمت (ERG)

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.