شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

  کلیپ پروژه مشاوره و طراحی پروژه عملیاتی شرکت ساپکو را در لینک زیر ببینید: مشاوره و آموزش تئوری و عملیاتی هزمت شرکت ساپکو