بلاگ ایران هزمت
اطلاعات علمی هزمت

اطلاعات علمی

حادثه مواد خطرناک (Hazmat) وضعیتی است که در آن مواد زیان آور در محیط رها می شوند. این رهاسازی غالبا به صورت مواد شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژی، هسته ای و انفجاری است (بطور مخفف CBRNE). دلیل رهاسازی می تواند اتفاقی یا عمدی باشد. حوادث اتفاقی ممکن است ناشی از خطای بشر، محصولات غذایی فاسد شده، خطای تکنولوژی یا یک فاجعه طبیعی باشد شامل: پاشش، نشت، انتشار هوایی یا نفوذ در فضای بسته است. برای مثال در جریان تخریب ساختمانها یا فروریختن آن ها، آزبست در هوا پخش می شود. ریختن مواد نفتی یا پخش فاضلاب خام مثال های دیگری هستند.

 

کلاسهای مواد خطرناک
کلاسهای مواد خطرناک

اطلاعات بیشتر درباره این مواد و تجهیزات مقابله با آن ها و استانداردهاي ايمني معتبر و به روز دنيا را در زیر بخوانید:

استانداردها

مواد شیمایی و خطرات آن ها

مواد بیولوژیک و خطرات آن ها

مواد رادیولوژی و خطرت آن ها

مواد هسته ای و خطرات آن ها

مواد انفجاری و خطرات آن ها

 

نرم افزار هزمت WISER

سیستم اطلاعات بی سیم برای واکنش گر ها درشرایط اضطراری (wiser) یک سیستم پذیرفته شده برای ارائه خدمات به اولین واکنش گرها در صحنه حوادت مواد خطرناک شیمیایی – بیولوژیک و رادیواکتیو (NBC) است.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت WISER
نرم افزار هزمت WISER

نرم افزار فارسی هزمت (ERG)

با توجه به کمبود منابع در زمینه واکنش در شرایط اضطراری، در هنگام بروز حوادث شیمیایی، تصمیم بر آن شد که راهنمای واکنش در شرایط اضطراری در قالب سامانه در اختیار آتش نشان های زحمت کش قرار گیرد.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت base
نرم افزار هزمت (ERG)

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.