بلاگ ایران هزمت

برچسب -تشعشع

بمب هسته ای

مواد هسته ای

مواد هسته ای چیست؟ حوادثی که به طور مستقیم منجر به انفجار یک دستگاه هسته ای است یا در یک سایت راکتور هسته ای به دنبال آزاد شدن مقدار زیاد انرژی به صورت نور شدید، گرما، فشار و تشعشع رخ می دهد حوادث هسته ای هستند. در معرض...

مواد رادیولوژی

مواد رادیولوژی

مواد رادیولوژی چیست؟ خطرات رادیولوژی شامل قرار گرفتن در معرض دوز های زیان آور تابش است. بر اساس مرکز کنترل بیماری (CDC)، تابش خارجی زمانی اتفاق می افتد که ماده رادیواکتیو به شکل های غبار، پودر و یا مایع در تماس با پوست،...

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.