بلاگ ایران هزمت

برچسب -هسته ای

بمب هسته ای

مواد هسته ای

مواد هسته ای چیست؟ حوادثی که به طور مستقیم منجر به انفجار یک دستگاه هسته ای است یا در یک سایت راکتور هسته ای به دنبال آزاد شدن مقدار زیاد انرژی به صورت نور شدید، گرما، فشار و تشعشع رخ می دهد حوادث هسته ای هستند. در معرض...

آموزش هزمت بیمارستان فارابی

برگزاری چهارمین جلسه دوره آموزشی مواجهه با مواد خطرناک در بیمارستان فارابی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، در چهارمین جلسه دوره آموزشی” مواجهه با مواد خطرناک (CBRNE) ” که روز پنجشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۶ در سالن شورای این بیمارستان برگزار شد، مواجهه با مواد خطرناک به طور عملی...

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.