بلاگ ایران هزمت
هزمت چیست

هزمت چیست؟

هزمت (HAZMAT) اختصار Hazardous Material به معنی مواد خطرناک است [۱]. مواد خطرناک در پنج گروه CBRNE (Chemicals, Biological, Radiological, Nuclear & Explosive) دسته بندی می شوند و مطابق تقسیم بندی DOT در ۹ کلاس خطر جای می گیرند.

کمیت و ویژگی مواد ممکن است موجب ایجاد ریسک سلامتی، اموال و محیط زیست گردد. در واقع هزمت شامل کمیتی از مواد است که موجب آسیب به جان، اموال و محیط زیست گردد و دارای ویژگی هایی مانند انفجار، اشتعال پذیری، واکنش زایی، اکسید کنندگی، سمیت، عفونی، خورندگی و رادیو اکتیویته و سایر خطرات باشد.

هزمت ها ممکن است از مواد جامد، مایع، گاز و یا ترکیبی از هر دو حالت مواد آزاد شده باشند که شامل گردو غبار (ذرات)، دود، گازها و بخار است.

نشت و آزاد شدن مواد هزمت موجب مشکلات و حوادث کوچک و بزرگی در حد بحران های محلی و منطقه ای و جهانی است و خطرات بهداشتی، آسیب ها و یا مرگ افراد، حیوانات و خرابی ساختمان ها، خانه ها، دارایی ها و محیط زیست را به دنبال خواهد داشت. حوادث هزمت هرچند به صورت روزانه اتفاق نمی افتد ولی مواد شیمایی به صورت روتین استفاده شده و یا انبار می شوند، و در صورت رخداد حادثه می توانند پیامدهای وخیمی در پی داشته باشند مانند حادثه قطار نیشابور، حادثه پتروشیمی اراک، نشت گاز کلر در اهواز که در ایران حادث شده اند و یا حوادثی که در کشورهای مختلف رخ داده است مانند حادثه بازل سوییس، فلیکس بورو، مایاک در شوروی و نشت گاز سارین در توکیو.

 

[۱]: https://en.wikipedia.org/wiki/Hazmat

مهندس رئیسی

اضافه کردن نظر

نرم افزار هزمت WISER

سیستم اطلاعات بی سیم برای واکنش گر ها درشرایط اضطراری (wiser) یک سیستم پذیرفته شده برای ارائه خدمات به اولین واکنش گرها در صحنه حوادت مواد خطرناک شیمیایی – بیولوژیک و رادیواکتیو (NBC) است.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت WISER
نرم افزار هزمت WISER

نرم افزار فارسی هزمت (ERG)

با توجه به کمبود منابع در زمینه واکنش در شرایط اضطراری، در هنگام بروز حوادث شیمیایی، تصمیم بر آن شد که راهنمای واکنش در شرایط اضطراری در قالب سامانه در اختیار آتش نشان های زحمت کش قرار گیرد.

دانلود رایگان نرم افزار

نرم افزار هزمت base
نرم افزار هزمت (ERG)

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.